ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
โครงการ ” พระบริบาลภิกษุไข้ ” ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย
วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียด 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป(เพิ่มเติมรอบที่ 4) รายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป(เพิ่มเติมรอบที่ 3) รายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป(เพิ่มเติมรอบที่ 2) รายละเอียด
  รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 12 รายละเอียด
  รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป(เพิ่มเติม)  รายละเอียด
  รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป รายละเอียด
  รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลโครงการผลิตผู้ช่ว่ยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. รอบที่ 2  รายละเอียด
  ประกาศรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนา อสม. ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) รายละเอียด 
  ข้อปฏิบัติในการเข้่าสอบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรอบทั่วไปและรอบ อสม.  รายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ห้องสอบ ข้อปฎิบัติในการสอบ และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป รายละเอียด
  คู่มือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565  ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกาย หลักสูตรผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาล  ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รายละเอียด
  แบบฟอร์มใบสมัครงาน ดาวน์โหลด  
  (2022-12-26) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
  (2022-12-22) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด
  (2022-12-20) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
  (2022-12-07) รับสมัครงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย รายละเอียด
  รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา รายละเอียด
  รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 อัตรา รายละเอียด 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา รายละเอียด
   รับสมัครงานตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา รายละเอียด
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและสถานที่สอบ สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด 
  รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด 
  รับสมัครงาน 2 ตำแหน่งนักจัดการงานวิจัย ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  รายละเอียด 
  ประกาศผลการเปิดซองการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายละเอียด
  ประกาศเสนอราคาการจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รายละเอียด
 ประกาศการให้บริการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค รายละเอียด