วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1
ความโปร่งใสการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566
1.1 รายงานคงเหลือประจำวัน
1.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
1.3 งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง รายละเอียด

————————————————————————————————

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2566

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566 รออัพเดท  (11 กพ  66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายละเอียด   (11 มค  66)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด (9 ธค   65)
+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 รายละเอียด   (10 พย  65)


นายปิยะวัขร รักเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป