ระบบสร้าง QRcode


You can provide data in GET parameter: like that

วางลิงค์ ในช่องนี้ Link:   ความละเอียด:   ขนาดรูป:  

BENCHMARK
till after_raw: 0.009181s
till after_filler: 0.001239s
till after_mask: 0.017564s
till after_encode: 0.000019s
till finish: 0.000827s
TOTAL: 0.028830s