ระบบสร้าง QRcode


You can provide data in GET parameter: like that

วางลิงค์ ในช่องนี้ Link:   ความละเอียด:   ขนาดรูป:  

BENCHMARK
till after_raw: 0.007982s
till after_filler: 0.000815s
till after_mask: 0.014636s
till after_encode: 0.000020s
till finish: 0.000842s
TOTAL: 0.024295s