ทำบุญเดือนเกิด 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ยกปิ่นโตถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม และเมษายน

สงกรานต์ประจำปี 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566
โดย ผู้อำนวยการสุทัศน์ เหมทานนท์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สักการะพระพุทธสิหิงค์ประจำวิทยาลัย และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

ผู้อำนวยการสุทัศน์ เหมทานนท์ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประชาชน

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1

12 มี.ค.66 เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ณ.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร🙏🙏🙏วพบ.คอน มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม🙏🙏🙏

ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
วพบ.นครศรีธรรมราช ร่วมขบวนอันเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นำโดย ผู้อำนวยการสุทัศน์ เหมทานนท์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมขบวนอันเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน ขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ตามประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทาน และประทานผ้าพระบฏมาเพื่อประกอบ