ตราประจำสถาบันพระบรมราชชนก เป็นรูปทรงดอกบัว ด้านบนเป็นพระมหามงกุฎสีทอง
มีอักษรย่อ “ม” สีฟ้าขลิบทอง อันหมายถึง พระนามาภิไธยของพระบรมราชชนก ตั้งอยู่บนดอกบัวรูปทรงกลมสีชมพู
ภายในมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขสีทองอยู่บนพื้นสีฟ้า
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ หมายถึง การศึกษา และการพัฒนาบุคลากร ด้านล่างมีแพรแถบสีฟ้า
โดยมีชื่อสถาบันพระบรมราชชนก อยู่ในแพรแถบ

 

 

 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ได้รับพระมหากรณุาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงพระราชทานเครื่องหมายเป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
อักษร ส.ว. ไขว้ เป็นรูปดอกบัว  ซึ่งเป็น พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยมีอักษร ” ส ” สีแดง และอักษร ” ว ”  สีขาว
ซึ่งสีแดงเป็นสีประจำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รูปดอกบัว คือ เครื่องหมายแห่งปัญญา