กลุ่มงานอำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

– KPI และแบบฟอร์ม PA 2563 (Update 2020/02/12)  ->ดาวน์โหลด

–รายละเอียดการเลือก รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน  รายละเอียด

–ประกาศมาตราฐานการพัฒนาอาจารย์ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด

–ประกาศการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อพัสดุ 2562>>  รายละะเอียด

–ประกาศการเบิกค่าเดินทางไปราชการ ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา พศ. 2562>>  รายละเอียด

–ประกาศแนวทางการใช้รถของวิทยาลัย พศ.2562 >>รายละเอียด

– KPI และแบบฟอร์ม PA 2562  ->ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอปรับแผนงานโครงการ -> ดาวน์โหลด

– การเบิกจ่ายพัศดุ ปีงบประมาณ 2562 -> รายละเอียด

– ราคาวัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ->รายละเอียด


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ