กลุ่มงานอำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

แบบฟอร์ม รายงาน ผลการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ