วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

Mr.admin

– แผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement plan) ปีการศึกษา 2561  (NEW)  ดาวน์โหลด

– แผนผังการดำเนินงานโครงการ ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ  ดาวน์โหลด 

– แผนงานโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 กย 61)  ดาวน์โหลด

– คู่มือควบคุมภายใน-61 ดาวน์โหลด 


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ