วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

ประชาสัมพันธ์

– KPI และแบบฟอร์ม PA 2562  ->ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอปรับแผนงานโครงการ -> ดาวน์โหลด

– การเบิกจ่ายพัศดุ ปีงบประมาณ 2562 -> รายละเอียด

– ราคาวัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ->รายละเอียด


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ