วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560  รายละเอียด


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ