ผูกข้อมือรับน้องปี 1 เข้าบ้าน

IMG_4927 IMG_4928 IMG_4932 IMG_4936 IMG_4937 IMG_4952 IMG_4955 IMG_4968 IMG_4975 IMG_4977 IMG_4978 IMG_4979 IMG_4982 IMG_4983 IMG_4984 IMG_4985 Cover IMG_4985 IMG_4991 IMG_4993 IMG_4995 IMG_4996 IMG_5000 IMG_5001 IMG_5004 IMG_5009 IMG_5011 IMG_5015 IMG_5019 IMG_5023 IMG_5030 IMG_5031 IMG_5036 IMG_5056 IMG_5065 IMG_5067 IMG_5069 IMG_5081