การใช้งานฐานข้อมูล Clinicalkey for Nursing นอกวิทยาลัย

9

 

ฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing สามารถใช้งาน นอกระบบ internet ของสถาบัน / หรือ สามารถใช้งานผ่าน internet ที่บ้าน หรือ internet มือถือก็ได้

            เพียงแค่ผู้ใช้งาน Register สร้าง username & password โดย

            Username คือ email ของสถาบัน / วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เช่น @bcnnakhon.ac.th / หรือ emailที่ลงท้ายทางการศึกษา @bcnnakhon.ac.th

            Password : ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้เองตามความสะดวก

** หมายเหตุ : email ต้องเป็น Email ที่ใช้ได้จริง หรือ สามารถ Check email ได้

              หลังจากนั้น ปฏิบัติตามวิธีการตั้งค่าการใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing บนไฟล์ power point ตามเอการแนบ

            ซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดนั้น ต้องกระทำภายใต้ IP Address / wifi หรือ internet ของ สถาบันเท่านั้น
***หมายความว่า ต้องทำการสมัคร หรือ Register โดยใช้ไวไฟของวิทยาลัยเท่านั้น

            สุดท้ายแล้ว สำนักพิมพ์จะส่ง link ไปยัง Email ที่เป็น Username เพื่อให้ผู้ใช้งาน เข้าไป Check email เพื่อเข้าไปกด link เพื่อ Activate การใช้งาน Remote Access ครับ

การใช้งานข้างนอก internet ของสถาบัน หรือ Remote Access ผู้ใช้งานเพียงแค่ Login >>  username & password ก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับ

สามารถปฏิบัติตามได้ผ่านไฟล์ power point ตามไฟล์เอกสารแนบครับ

หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อกลับได้ตลอดเวลาเลยนะครับ

****ไฟล์แนบ

1.Clinical for  nursing complete1.pdf
2.Clinical for  nursing complete2.pdf
3.Clinicalkey for Nursing how to get remote access.pptx

—————————————————————————-

ติดต่อแก้ปัญหาการใช้งาน

สิทธิชัย บุญวัฒนสุนทร

Sittichai Bunwattanasuntorn

Tel   Mobile: 084-009-0470

Comments are closed.