เข้าระบบไม่ได้ ทำหนังสือเดินทางไม่ได้(ระบบบุคลากร)

เนื่องจากทาง สบช.ได้ทำการย้ายเซิฟเวอร์ระบบบุคลากร และระบบ TQF ไปที่เครื่องเซิฟเวอร์ใหม่ จากของเดิมคือ https://administer.pi.in.th  ไปเป็นเครื่องใหม่คือ  https://administer.pi.ac.th/mispbri  ทำให้ตอนเข้าครั้งแรกติดระบบรักษาความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

(more…)

ประชุมวางแผนการใช้งานระบบสารสนเทศของเลขาแต่ละกลุ่มงาน 15 มิย 61

2018-07-31_123111 2018-07-31_123048

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนสำหรับนักศึกษา

คู่มือระบบทะเบียนสำหรับนักศึกษา  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนสำหรับนักศึกษา

ประชุมวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศวิทยาลัย อ.ชูศักดิ์ ยืนนาน 9/04/2018

พัฒนาระบบสารสนเทศ_180730_0004 พัฒนาระบบสารสนเทศ_180730_0005 พัฒนาระบบสารสนเทศ_180730_0006 พัฒนาระบบสารสนเทศ_180730_0007 พัฒนาระบบสารสนเทศ_180730_0008

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 20 มกราคม 2561

อบรม สารบรรณ (1) อบรม สารบรรณ (2) อบรม สารบรรณ (3) อบรม สารบรรณ (4) อบรม สารบรรณ (5)

่วิธีดาวน์โหลดวีดีโอ youtube