เข้าระบบไม่ได้ ทำหนังสือเดินทางไม่ได้(ระบบบุคลากร)

เนื่องจากทาง สบช.ได้ทำการย้ายเซิฟเวอร์ระบบบุคลากร และระบบ TQF ไปที่เครื่องเซิฟเวอร์ใหม่ จากของเดิมคือ https://administer.pi.in.th  ไปเป็นเครื่องใหม่คือ  https://administer.pi.ac.th/mispbri  ทำให้ตอนเข้าครั้งแรกติดระบบรักษาความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.กรณีใช้ Mozilla Firefox  
เมื่อคลิก https://administer.pi.ac.th/mispbri  แล้วระบบจะแจ้งเตือนดังรูปที่ 1

2016-04-12_132648

รูปที่ 1

 

ให้เราทำการคลิกที่ปุ่ม Advanced  แล้วตามด้วย กดปุ่ม  Add Exeption   ดังรูปที่ 2

2016-04-12_132700

รูปที่ 2

จะมีหน้าต่างป็อบอัพขี้นมา 1 หน้าให้เราทำการกดที่ปุ่ม Confirm security Exeption  ดังรูปที่ 3  เป็นอันเรียบร้อย

2016-04-12_132817

รูปที่ 3

2. กรณีใช้ Google Chrome 

เมื่อคลิก https://administer.pi.ac.th/mispbri   แล้วระบบจะแจ้งเตือนดังรูปที่ 4
ให้เราทำการคลิกที่ปุ่ม Advanced หรือ ขั้นสูง ดังรูปที่ 4

2016-04-12_132233

รูปที่ 4

หลังจากนั้นจะแสดงรายละเอียดต่างๆพร้อมกับลิงค์ ให้เราคลิกลิ้งค์   ไปยัง admnister.pi.ac.th   ดังรูปที่ 5

 

2016-04-12_132330

รูปที่ 5

 

 

Comments are closed.