แนะนำการตั้งชื่อไฟล์

วันนี้จะแนะนำการตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์เพื่อให้ง่ายต่ การจัดการ การค้นหานะครับ

แบบที่1 ประกอบด้วย ชื่อ-รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์-เวอร์ชั่น

-เวอชั่น อาจใช้เป็นวันที่ที่สร้างเอกเอกสาร เช่น  20150528 (ปี เดือน วันที่)

-ชื่อ เป็นชื่อของเอกสารเช่น วิชากาพยาบาลอนามัยชมุชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

-รายละเอียดไฟล์   เช่น ข้อสอบ  แบบฝึกหัด  หรือ งานที่1

ตัวอย่างเช่น

-วิชากายวิภาคศาสตร์-งานที่1-20150521

-วิชากายวิภาคศาสตร์-งานที่2-20150521

-แผนปฏิบัติการปี59-ฝ่ายบริหาร-20160102

-พัฒนาศักยภาพบุคลากร-รายละเอียดโครงการ-20150609

-พัฒนาศักยภาพบุคลากร-กำหนดการ-20150609

-พัฒนาศักยภาพบุคลากร-ตารางการอบรบ-20150609

 

หรือถ้าต้องการให้เวลาแสดงผลเรียงตามลำดับที่เราต้องการ อาจต้องใส่ตัวเลขไว้ข้างหน้าด้วยก็ได้ ควรจะเป็นตัวเลขสองหลัก (00-99)  ไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังของส่วนชื่อไฟล์ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น

แบบตัวเลขไว้ข้างหน้า

01พัฒนาศักยภาพบุคลากร-รายละเอียดโครงการ-20150609

02พัฒนาศักยภาพบุคลากร-กำหนดการ-20150609

03พัฒนาศักยภาพบุคลากร-ตารางการอบรบ-20150609

แบบตัวเลขไว้ข้างหลังชื่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร01-รายละเอียดโครงการ-20150609

พัฒนาศักยภาพบุคลากร02-กำหนดการ-20150609

พัฒนาศักยภาพบุคลากร03-ตารางการอบรบ-20150609

index

 

 

Comments are closed.