ห้องประชุมถิระพันธ์

หมายเลขห้อง 414
อาคาร 4 ชั้น 1
รายละเอียด ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สื่อโสตฯ
-เครื่องเสียง 1
-เครื่องเล่นดีวีดี 1
-ชุดไมค์ประชุม 15
-โปรเจ็คเตอร์ อินพุตแบบวีจีเอ
-เครื่องฉายวิชวล
-ไมค์ลอย 2
-ไมค์สาย 2

จองห้องนี้

ห้องประชุมเลื่องอรุณ

หมายเลขห้อง 813
ชื่อห้อง : ห้องประชุมเลื่องอรุณ
อาคาร 8 ชั้น 1
รายละเอียด เป็นห้องประชุมเล็ก ประมาณ 15 ที่นั่ง ยังไม่มีอุปกรณ์โสตฯ ใช้เป็นห้องคอนเฟอเร้นซ์ได้

จองห้องนี้