ประชาสัมพันธ์

ห้องที่เปิดให้ทำการจองมีทั้งหมด 5 ประเภทคือ
1.ห้องปฏิบัติการ
2.ห้องเรียน
3.ห้องประชุม
4.ห้องคอนเฟอเร้นซ์
5.ห้องคอมพิวเตอร์


สีของปฏิทิน
1.สีเขียว อุปกรณ์โสตฯครบพร้อมใช้งาน
2.สีส้ม อุปกรณ์โสตฯประจำห้องไม่ยังไม่ครบ มีบางส่วน(อยู่ในรายละเอียดแต่ละห้อง)
3.สีแดง ไม่มีอุปกรณ์โสตฯประจำห้อง

กติกาการจอง
-การอนุมัติโดยงานบริหารทั่วไป
-จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน(สามารถประสานกันในการแลกห้องได้)
-จองก่อนใช้งาน 3 วัน
-ท่านอาจได้รับห้องที่ทางบริหารคิดว่าเหมาะสม อาจไม่ตรงกับที่จอง

ขั้นตอนการจอง
1.ล็อกอินด้วย gmai ที่วิทยาลัยกำหนด ที่นี่
2.ตรวจสอบ ห้องที่ต้องการจอง เวลาที่ต้องการจอง ว่าว่างหรือไม่
3.คลิก จองห้องนี้ เพื่อส่งข้อมูลการจอง
4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติการจอง พร้อมแจ้งผลการจองไปทางอีเมล์