ระบบจองห้องออนไลน์
กรุณาจองก่อนใช้อย่างน้อย 1 วัน
มีปัญหาการจองโทร 112

ผู้จอง :
 
หมายเลขติดต่อกลับ :
 
E-mail ติดต่อกลับ :
 
ห้อง :
 
วันที่จอง :
 
    *** กรณีจองมากกว่า 1 วันให้ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่าง
เวลา :
 
น. ถึง น.
เรื่อง :
 
จำนวนผู้เข้าประชุม :
  คน.
รายละเอียด :
 
   
โค้ดยืนยัน :
 
 CAPTCHA Image
กรุณาใส่โค้ดยืนยัน :
 
  


เจ้าหน้าที่ล็อกอิน คลิกที่นี่

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : bcnnakhon@hotmail.com , info@bcnnakhon.ac.th Tel. 0-7544-6391, 0-75324-443 Fax. 0-7544-6059

จัดสร้างโดย วิชัย จิรวัฒนกูลชัย
chai_file@msn.com
Version 1.4
Date update 2014/06/06