การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น Active Learner โดยใช้สถานการณ์จำลอง(Simulation) โดยใช้ SimMan >>รายละเอียดคลิก<<
การจัดการความรู้รายกรณีผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
กระบวนการพัฒนาบัณฑิตด้วยระบบครอบครัวเสมือน เพื่อให้มีอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
กระบวนการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่คลิกอ่านรายละเอียด การเขียนบทความวิจัยคลิกอ่านละเอียด
กระบวนการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ การเขียนบทความวิจัย โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้
PAGE TOP