ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

1.แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เดือน เมษายน 2558) ดาวน์โหลดไฟล์
2.โครงการประกอบแผน (ปรับตามแผน เดือน เมษายน 2558 ) ดาวน์โหลดไฟล์

* ถ้าคลิกที่ลิงค์แล้วไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลด คลิกขวาที่ลิงค์แล้วเลือก บันทึกเป็น  หรือ  save link  as

** ทั้งหมดเป็นไฟล์ .rar ต้องทำการขยายไฟล์ก่อน  คลิกขวาที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เลือก  Extract  to

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2558

1 ปก
2 สาส์นจากผู้อำน วยการ
3 คำนำ
4 แผนที่แผนกลยุทธ์
5 สารบัญ
6 แผนงาน ปี 58
7 แผนกับงบประมาณ
8 สอดคล้องตัวชี้วัด ปี 58
9 ภาคผนวก


นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ