วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

:: ติดตามรายงานผลและสาระการพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้จากการไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ในระบบพัฒนาบุคลากร  รายละเอียด

 

180 Total Views 2 Views Today

นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ