วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

งานพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
 • แบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มส่งคลังความรู้  ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2561
 • KPI ปีการศึกษา 2561 (2018-01-22)
ตัวชี้วัดของบุคลากรสายสนับสนุน (2018-01-22)
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2560
 • KPI ปีการศึกษา 2560 ขอเปลี่ยนแปลงมาตรตัวชี้วัดที่ 4 (2017-01-23)
 • KPI ปีการศึกษา 2560  NewUpadte (2017-02-20)
 • KPI ปีการศึกษา 2560 ขอเปลี่ยนแปลงมาตรตัวชี้วัดที่ 4 (2017-01-23)
 • KPI ปีการศึกษา 2560 (2017-01-09) 
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2558
 • KPI ปีการศึกษา 2558 (2014-12-03)
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2557
 • คู่มือมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 • เอกสารการใช้ระบบการจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (Update 10-06-2014)
 • แบบฟอร์ม PA ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • แบบฟอร์ม PA สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • การกระจายน้ำหนัก สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-2014)
 • ตัวชี้วัด สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (Update 10-06-20114)
 • ตัวชี้วัด ตามลักษณะงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (Update 09-06-2014)
 • ตัวชี้วัด สายการสอน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 (Update 09-06-2014)
 • ตัวอย่างการเขียน PA การประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 (Update 25-12-2013)
 • KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 (Update 25-12-2013)
 
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2556
 • PA แบบฟอร์คำรับรองการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีงบประมาณ 2556 Zipfile(06-08-2013)
 • KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 (Update 06-08-2013)
 • KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2556(อัพเดท 4 เมษายน 2556) Intranet
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2555
• KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555(อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2554)
ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 2554
 • แบบฟอร์มภาระงานปีการศึกษา 2554
 • คู่มือกำหนดภาระงานประจำปีการศึกษา 2554 
 • แบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางไปราชการ 
 • KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 Intranet
 • KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 Intranet
 • KPI ตัวบ่งชี้ผลงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2554(อัพเดท 22 สิงหาคม 2554) Intranet
 • หน่วยน้ำหนัก(อัพเดท 5 พฤศจิกายน 2554)
 • สัดส่วนภาระงาน(อัพเดท 18 พฤศจิกายน 2554)
 • กิจกรรมฝ่ายบริหาร
438 Total Views 1 Views Today

นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ