วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

1 2 3 8

1.ปก สารบัญ  ดาวน์โหลด

2.สาส์นจากผู้อำนวยการ  ดาวน์โหลด

3.บทนำ ดาวน์โหลด

4.โครงการประกอบแผน  ดาวน์โหลด

5.ปะหน้า แผนงาน  ดาวน์โหลด

6.ตัวอย่างการเขียนโครงการ  ดาวน์โหลด

 

1 2 3 8

นางเกษรา วนโชติตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ