วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่่าวสารของราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการ-คูขวาง  ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000

โทร.0753-446391 ต่อ 132

E-mail : info@bcnnakhon.ac.th

 

255 Total Views 1 Views Today