วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

จัดซื้อ/จัดจ้าง

• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตของงานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด 
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารความยาว 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวิดีโอและอุปกรณ์เสริมในการกระจายภาพ รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสาย รายละเอียด 
• ประกาศการชำระเงินของการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศวิจารณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ รายละเอียด Continue reading